Teeth whitening

What to do, to make our teeth whiter for a dazzling smile? Does it seem like you brush and brush but your teeth don’t get whiter but actually less so? That despite the removal of surface discolouring, that's still not enough? 

As we get older, and with the consumption of colourings in drinks and food, our teeth naturally stain more. Tooth whitening is a way to solve this problem.

We offer 2 kinds of whitening processes:

home bleaching (whitening)
We prepare individually molded whitening trays from impressions of your teeth with which you can apply the whitening gel yourself at home, over the course of a few days for a few hours each day. The trays are made exactly for your teeth and will keep the whitening material directly on the teeth. Although this procedure is carried out at home, it is provided under the control and instructions of your Astella dentist. The advantage of this type of whitening is the lower price; the cost is the greater demand on your time.
BriteSmile
The advantage of teeth whitening in our clinic is the time saved and the instant effect. The revolutionary method we offer is called BriteSmile, which can whiten your teeth by many shades. This method consists of 3 procedures of 20 minutes each, during which whitening gel is applied with the help of a special monitoring program and its effect is supported by a special blue light technology.

Teeth whitening

Ne všechny zuby je však možno bělit. Některé barevné odstíny nebo i defekty zubů nejsou pro bělení vhodné.

Před procedurou je třeba mít chrup bez kazů a dásně bez zánětu. Doporučujeme několik dní předem absolvovat profesionální čistění zubů a konzultovat s lékařem vhodnost procedury včetně výběru typu bělení zubů. Pokud nejste pacientem některého z našich lékařů, je třeba mít písemný souhlas Vašeho stomatologa, že s bělením souhlasí a že nejsou známy žádné kontraindikace, které by bělení ve Vašem případě znemožňovaly.

Během bělení zubů a několik dní po něm se může vyskytnout zvýšená citlivost zubů, která je však dočasná a lze ji mírnit speciálními gely.

Stejně tak se během této doby nedoporučuje konzumace barevných nápojů, potravin, kouření a u žen používání barevných rtěnek.

Co je důležité vědět?

  • bělení zubů je sice dlouhodobá záležitost, avšak ne trvalá. Úspěšnost, výsledný odstín stejně jako trvání účinku jsou faktory individuální.
  • odstín výplní, keramických korunek či můstků není bělením ovlivnitelný