Technical equipment
Digitální intraorální RVG přístroj
Digitální intraorální RVG přístroj
(= radiovisiografie)
minimální radiační zátěž pro pacienta
snímek ihned v digitální podobě na monitoru
CBCT
CBCT
snímek všech zubů v digitální podobě
Apexlokátor
Apexlokátor
elektronický přístroj, který pomáhá v oboru Endodoncie určit délku kořenového kanálku. To je velmi důležité pro správné provedení endodontického ošetření zubu. Při jeho použití v některých případech odpadá nutnost měřícího rentgenového snímku, čímž se sníží rentgenová zátěž pacienta. Měření tímto přístrojem je naprosto bezbolestné. Jeho přesnost je podle klinických studií ještě vyšší, než měření délky kořene na rentgenových snímcích. S naměřenými hodnotami, které nám poskytne apexlokátor a radioviziografie, jsme úspěšní u ošetření valné většiny kořenových kanálků.
Beefill 2in1 - 3D plnění kořenových kanálků
Beefill 2in1 - 3D plnění kořenových kanálků
Nejnovější přístroj na plnění kořenových kanálků, kterým je dosaženo hermetického zaplnění. To vše je předpokladem pro následné a dlouhodobé využití ošetřeného zubu.
Reciproc
Reciproc
Nejnovější endomotor na strojové opracování kořenových kanálků, zkracuje čas a zvyšuje efektivitu endodontického ošetření. Menší počet kroků a nástrojů usnadňuje zprůchodnění a pročištění i úzkých a zakřivených kanálků a zaručuje kvalitu ošetření.
Lupové brýle
Lupové brýle
I sebemenší detail je občas velmi důležitý. Proto při práci používáme binokulární lupové brýle.
Operační mikroskop
Operační mikroskop
Operační mikroskop je optické zařízení, které umožňuje prostorové vidění a zvětšení ošetřovaného zubu. Zubní lékař tak může pracovat při několikanásobném zvětšení. Součástí mikroskopu je výkonný světelný zdroj, který intenzivně osvětluje celé pracovní pole. Ošetřující lékař tak má vynikající detailní přehled o ošetřovaném zubu.

Hlavní využití mikroskopu je v ošetření kořenových kanálků- tzv. endodoncii.