Stomatochirurgie

Zahrnuje odstranění (extrakci) např. zubů moudrosti či zubů, které jsou úrazem, kazem či parodontózním procesem zasaženy natolik, že již není možná jejích záchrana.

Stomatochirurgie

Další zákroky patřící do tohoto oboru jsou např.:

  • Extrakce zubů z ortodontických důvodů
  • Resekce kořenového hrotu – chirurgické odstranění zánětlivého ložiska v okolí kořene zubu
  • Sutura (šití) tkání poškozených úrazem

Veškerá ošetření jsou prováděná po předchozím místním znecitlivění a jsou bezbolestná.

Stomatochirurgie Praha