Zubní implantáty

Náhrada ztraceného zubu zubním implantátem je v dnešní době obecně nejideálnější náhrada zubu určená téměř pro každého "dospěláka". Výjimku tvoří někteří pacienti se závažnými celkovými onemocněními.

Zubní implantáty používáme v případě, že došlo ke kompletní ztrátě zubu – tzn. i kořene zubu. Vlastní zubní implantáty jsou titanové šrouby, které se zavádí namísto ztraceného kořene do kosti. Jedná se o plně biokompatibilní náhradu, která se díky speciální povrchové úpravě spojí s kostí a posléze je tudíž možno ji využít k fixaci korunkové náhrady.

Zubní implantát, náhrada zubu

Takovýmto způsobem je možno nahradit ztrátu jednoho zubu, ale i většího počtu až vyřešit kompletní ztrátu chrupu.

Podmínkou pro zavedení zubního implantátu je dostatečné množství a dobrá kvalita kosti. Avšak ani v případě, že je kosti málo, není situace neřešitelná. Kost je možno nahradit různými způsoby a to za použití kosti vlastní odebrané z míst s dostatečným objemem nebo pomocí materiálu náhradního, opět plně kompatibilního s organismem. Možností je i kombinace obojího uvedeného. Po takovéto náhradě kosti je možno zavést zubní implantáty buď v téže návštěvě při jednom zákroku anebo po několikaměsíčním odkladu. Způsob zákroku je na uvážení odborníka- implantologa.

Více informací o zubních implantátech najdete zde.

Zubní implantáty Praha