Protetická stomatologie

Protetická stomatologie nahrazuje ztracené tvrdé zubní tkáně nebo celé
zuby či skupiny zubů. Mezi výrobky protetické stomatologie patří:

Estetická keramická fazeta

Nahrazuje mírnou ztrátu tvrdých zubních tkání, může korigovat estetické
nedokonalosti zubu způsobené vývojovým poškozením tvrdých zubních tkání nebo je
schopna upravit mírné změny v postavení zubu. Po odstranění povrchové vrstvy
zubu z viditelné přední části se keramická fazeta nalepí ve formě skořápky.

Korunka

Nahrazuje větší část zubu (celý povrch) ztracenou kazem či úrazem při zachování
vlastního kořene zubu. Zhotovujeme pevně fixované metalokeramické
(kovokeramické) nebo vysoce estetické celokeramické korunky.

Můstky

Řeší ztrátu celého zubu nebo více zubů přemostěním mezery a vytvořením náhrady,
která je pevně uchycena pomocí korunek na zuby sousedící s mezerou.

Kořenová nástavba

Jedná se o zařízení, které spojuje vlastní kořen zubu s proteticky zhotovenou korunkou.

Snímací protéza

Řeší ztrátu skupiny zubů nebo všech zubů. Jedná se o pryskyřičnou náhradu, která není
fixována, ale je možno ji libovolně odstranit.

Protetická stomatologie Praha